24 Apr 2018

कमी कॅलरीयुक्त फ्रेंच फ्राईज

  फ्रेंच फ्राईज हा एक अतिशय चविष्ट आणि प्रसिद्ध खाद्यपदार्थ आहे. सामान्यपणे जे फ्रेंच फ्राईज आपण खातो ते तेलामध्ये भरपूर तळलेले आणि

Read More

10 Apr 2018

कमी कॅलरीयुक्त मेयोनीझ सारखा सॉस

  (अंड, तेल, लोणी, दूध, चीझ आणि साय विरहित) मेयोनीझ सारखा सॉस आणि तो सुद्धा अंड, लोणी, तेल, दूध, चीझ, साय न वापरता! तुम्ही म्हणत असाल हे

Read More

  • 1
  • 2