24 Apr 2018

कमी कॅलरीयुक्त फ्रेंच फ्राईज

  फ्रेंच फ्राईज हा एक अतिशय चविष्ट आणि प्रसिद्ध खाद्यपदार्थ आहे. सामान्यपणे जे फ्रेंच फ्राईज आपण खातो ते तेलामध्ये भरपूर तळलेले आणि

Read More

27 Mar 2018

मिक्स भाज्यांचे मुटके

  कधी तरी विचार केला आहात का, की दुधीभोपळा, लालभोपळा, कोबी सारख्या भाज्या एकत्र खाणे हे सुद्धा एखाद्या मेजवानी सारखेच असेल? होय, जर तुम्ही

Read More

24 Jan 2018

मिक्स भाज्यांचे थालीपीठ

  थालीपीठ हि महाराष्ट्रा मध्ये प्रसिद्ध असलेली एक घरगुती पाककृती आहे. थालीपीठ हे वेगवेगळी धान्ये भाजून व दळून मिळालेल्या पिठा पासून (भाजणी)

Read More

23 Jan 2018

मिक्स भाज्यांचे (लो कॅलरी) समोसे

  समोसा खायला कोणाला आवडत नाही? सर्वांनाच आवडतो. हे खरे आहे, पण त्या बरोबर आपण हे सुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे की जो समोसा आपण नेहमी खातो तो

Read More

  • 1
  • 2